Archive for November, 2012

lovbok_shutterstock_113634316[1]

Et provoserende lovforslag

Etter å ha gjennomgått Fiskeridepartementets høringsutkast til endringer i akvakulturloven er min uærbødige konklusjon at dette fremstår som et ensidig lovforslag der departementets hovedmål synes å ha vært å sørge […]

laboratorium_shutterstock_69976633[1]

Ny forskrift vedtatt: Endret PD-strategi for SAV2-viruset

Fiskeri og Kystdepartementet vedtok forrige uke ny forskrift som fastsetter en endret strategi for pankreassykdom (PD) forårsaket av SAV2-viruset. SAV2- er et relativt nytt virus i Norge. I norsk oppdrett er det viruset […]

Forslag til ny forskrift for grønne oppdrettskonsesjoner lansert 4. mars

Nye laksekonsesjoner – Regjeringen rir på den grønne bølge

Omsider fant fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen det politiske grepet som gjorde det mulig å få Regjeringen (også SV) med på vekst i norsk oppdrettsnæring. De 45 nye laksekonsesjonene som Regjeringen vi […]