Archive for November, 2012

Et provoserende lovforslag

Etter å ha gjennomgått Fiskeridepartementets høringsutkast til endringer i akvakulturloven er min uærbødige konklusjon at dette fremstår som et ensidig lovforslag der departementets hovedmål synes å ha vært å sørge […]

Ny forskrift vedtatt: Endret PD-strategi for SAV2-viruset

Fiskeri og Kystdepartementet vedtok forrige uke ny forskrift som fastsetter en endret strategi for pankreassykdom (PD) forårsaket av SAV2-viruset. SAV2- er et relativt nytt virus i Norge. I norsk oppdrett er det viruset […]

Nye laksekonsesjoner – Regjeringen rir på den grønne bølge

Omsider fant fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen det politiske grepet som gjorde det mulig å få Regjeringen (også SV) med på vekst i norsk oppdrettsnæring. De 45 nye laksekonsesjonene som Regjeringen vi […]