Sjømatmeldingen lar vente på seg

·

 Fiskeri- og kystdepartementet arbeider for fullt med en egen sjømatmelding som skal behandles av Stortinget til våren. Det har lenge vært ventet at meldingen ville foreligge tidlig i høst, men mye tyder på at den ikke vil være ferdig før nærmere jul, kanskje ikke før på nyåret. Sjømatnæringenes utøvere må derfor smøre seg med tålmodighet.

Det vil være den første mer omfattende analyse den sittende regjering gir av fiskeri- og havbruksnæringenes status og rammevilkår fremover. Regjeringen har lagt listen høyt ved å utbasunere i sin politiske plattform (Soria Moria) en målsetting om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Til tross for dette er forventningene til meldingen i næringen ikke de aller største.

Regjeringens sjømatmelding er underveis – noe forsinket

Men havbruksnæringen er opptatt av når Regjeringen finner tiden inne til å tildele nye konsesjoner, eller gjennomføre den utvidelse av kvantum – MTB (maksimal tillatt biomasse) – som for lengst er vedtatt. Men vedtaket er ikke iverksatt – med unntak av den nordligste landsdelen – i påvente av en bedre oversikt og kontroll over næringens biologiske utfordringer. Reglene for beregning og utnyttelse av biomasse er også blant de spørsmål som er i støpeskjeen og hvor eventuelle justeringer av forskriftene kan ha stor betydning for næringens utvikling.