Archive for August, 2012

SJØLYS FREMTID FOR FISKERI OG HAVBRUK

 Tidligere i dag lanserte SINTEF rapporten ”Verdiskapning basert på produktive hav i 2050”. Rapporten viser gode tall for sjømatnæringens utviklingspotensial frem mot 2050.  Når inntektene fra oljeeventyret i disse tider […]