August 2012


  • SJØLYS FREMTID FOR FISKERI OG HAVBRUK

     Tidligere i dag lanserte SINTEF rapporten ”Verdiskapning basert på produktive hav i 2050”. Rapporten viser gode tall for sjømatnæringens utviklingspotensial frem mot 2050.  Når inntektene fra oljeeventyret i disse tider reduseres som følge av fallende oljeproduksjon, må Norge se til andre inntektskilder. Sjømatnæringen er ifølge rapporten løsningen på utfordringen. På globalt nivå skyldes de gode…

    Read more: SJØLYS FREMTID FOR FISKERI OG HAVBRUK