Er norske regler om eierskapsbegrensning i strid med EØS-reglene?

Ønsker innspill til rapport om sanksjonsbruk i akvakulturnæringen

23 May 2012

I april i år leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridepartementet sin rapport om sanksjonsbruk i oppdrettsnæringen. Formålet med utredningen har vært å vurdere behovet for, og komme med nye forslag til […]

I april i år leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridepartementet sin rapport om sanksjonsbruk i oppdrettsnæringen. Formålet med utredningen har vært å vurdere behovet for, og komme med nye forslag til nye regler om reaksjoner, administrative sanskjoner og straff i akvakulturloven.
 
Fiskeriepartementet arbeider nå med å følge opp arbeidsgruppens rapport, og ønsker i den forbindelse å invitere interesserte og berørte til å komme med kommentarer og innspill til rapporten.

Lenke til rapporten Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven

Departementet ber om at eventuelle innspill og kommentarer sendes Fiskeri- og kystdepartementet innen 1. juni 2012 på e-post:  postmottak@fkd.dep.no

Endelige forslag til lovendringer vil bli gjenstand for en normal høringsprosess på et senere tidspunkt.

Har du kommentarer til rapporten? Si gjerne din mening på bloggen her.

Om forfatteren

Lars Selmar Alsaker
Lars Selmar Alsaker Lars S. Alsaker har i mer enn 15 år jobbet med forvaltningsrett, herunder fiskerijuss. Erfaringen omfatter saker knyttet til oppdrettskonsesjoner, lokalitetsklareringer og håndtering av sanksjoner. Alsaker underviser i forvaltningsrett på Norges Handelshøyskole.

Comments are closed.