Archive for April, 2012

Konkurranseloven forbyr samarbeid mellom oppdretterne

I dagens marked med lave priser på laks vil mange oppdrettere ønske et samarbeid for å redusere produksjonen. Her det viktig ikke å trå feil. Konkurranselovgivningen forbyr et slikt samarbeid, […]

Fiskeri eller gruvedrift?

Flere steder i Norge er det nå aktuelle saker der det er spørsmål om man skal akseptere sjødeponi av gruveavfall. Når dette spørsmålet settes på spissen blir det en konflikt […]

Sanksjonsbruk i akvakulturnæingen

Fiskeriministeren meldte 17. november 2011 at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere sanksjonsreglene i akvakulturloven.  Denne kommentaren er ment som et innspill til denne arbeidsgruppen og til den […]

Krav om anbudskonkurranse for leie av fiskefartøy til overvåkning av fiskefelt

En fersk avgjørelse i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slår fast at det ikke er nødvendig for Fiskeridirektoratet å gjennomføre anbudskonkurranse etter de strenge reglene i forskrift om offentlige anskaffelser […]